Warmtepomp, infraroodverwarming, brandstofcellen: dit zijn de alternatieven

Gasloos

Verwarmen met olie en gas is aanzienlijk duurder geworden. Hier is een lijst met alternatieven waarmee u kunt overstappen van verwarming op gas naar verwarming op olie. Verwarming zonder gas en stookolie: wat zijn de alternatieven voor verwarming op gas en stookolie © Foto: Silas Stein/dpa De olieprijzen stijgen weer, maar vooral de gasprijzen zorgen voor problemen voor de Duitsers. Duitsland moet onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. De oorlog in Oekraïne maakte dat duidelijker dan ooit. Dit geeft veel mensen een prikkel om rond te kijken naar alternatieven voor verwarming op gas en olie. Maar wat zijn de opties? Wat zijn hun voor- en nadelen? Hier is wat informatie die consumenten nodig kunnen hebben voordat ze overstappen. Welke alternatieven zijn er voor verwarming met olie of gas? Allereerst een overzicht: wat zijn de mogelijkheden? Hier is een lijst van mogelijke verwarmingssystemen die werken zonder gas of olie:

  • warmtepomp
  • Thermische zonne-energie
  • Infrarood verwarming
  • Pellet- en houtverwarming
  • Brandstofcellen / warmtekrachtcentrales
  • Hybride systemen (mix van hernieuwbare en fossiele energie

Warmtepomp: kosten en functie

De warmtepomp geldt als het milieuvriendelijke en toekomstbestendige alternatief voor stookolie en gas. Ruim 40 procent van de nieuwe gebouwen werd er vorig jaar mee uitgerust. Dit kan ook te wijten zijn aan het feit dat warmtepompen genereus worden gesubsidieerd door de staat.

Een warmtepomp maakt gebruik van de zonne-energie die is opgeslagen in de omgeving (lucht, aarde, water). De warmtepomp gebruikt elektriciteit om deze omgevingswarmte om te zetten in verwarming. De voordelen zijn dus: Nauwelijks Co2-uitstoot en de energiebron is gratis. Het nadeel: dit kan de elektriciteitskosten verhogen. Daarnaast is de installatie van een warmtepomp duur. Maar ze wordt aangemoedigd.

Thermische zonne-energie: verwarming op zonne-energie

Met thermische zonne-energie wordt zonne-energie omgezet in verwarmingsenergie. Hiervoor zijn zonne-installaties op het dak nodig – deze kunnen dan ook worden gebruikt om elektriciteit op te wekken. Het probleem met dit systeem: Als de zon niet schijnt (zoals vaak het geval is in de winter), kun je ook niet goed verwarmen. Daarnaast is de warmte vaak niet voldoende om een ​​hele woning te verwarmen. De voordelen zijn echter dat de technologie relatief eenvoudig te installeren en net zo gemakkelijk te gebruiken is. Dit verwarmingssysteem wordt ook gefinancierd.

Infraroodverwarming: gebruik elektrische kachels effectief

Infraroodstralers zijn elektrische stralers. Daarom kunnen ze veel elektriciteit verbruiken. Maar dat hoeft niet zo te zijn: het is ook mogelijk om een ​​elektrische kachel efficiënt te gebruiken en zo olie en gas te besparen. Bovendien zijn deze verwarmingssystemen zeer eenvoudig te installeren – en kunnen ze zelfs nuttig zijn voor gehuurde appartementen. Het is een ideale verwarmingsmethode voor bijvoorbeeld elektrische verwarming woonkamer. Goedkoop en makkelijk aan te brengen.

Brandstofcellen en warmtekrachtcentrales (WKK)

Brandstofcelverwarmingssystemen zijn momenteel ook in zwang: ze wekken zowel elektriciteit als warmte op. In de cellen ontstaat een chemische reactie die warmte en elektriciteit produceert. Het probleem: In de WKK’s wordt vaak aardgas gebruikt. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn, omdat er ook ecologische alternatieven zijn die in de cellen kunnen worden toegepast. Een voorbeeld is biomethaan. Het voordeel is dat u zowel emissievrije warmte als emissievrije elektriciteit kunt krijgen en bovendien kunt profiteren van subsidies.

Verwarming met hout: Verwarming met pellets is CO2 neutraal

Wie met hout verwarmt, stoot natuurlijk CO2 uit. Waarom spreken we nog van een CO2-neutraal verwarmingssysteem? Want de uitgestoten uitstoot kan maar zoveel zijn als de CO2 die de boom eerder uit de lucht haalde. Er is dus een gesloten kringloop, er wordt niets extra uitgestoten. Verwarmen met hout en pellets kan daarom een ​​goed alternatief zijn – maar u moet er rekening mee houden dat de ketels vaak gepaard gaan met hoge onderhoudskosten. Bovendien moet u altijd de brandstof krijgen, wat meer of minder tijdrovend kan zijn, afhankelijk van waar u woont.

Hybride verwarmingssystemen: verwarming op gas op zonne-energie en dergelijke

Alle hierboven beschreven verwarmingssystemen zijn ook denkbaar in combinatie met fossiele verwarmingssystemen. Overstappen op hybride verwarming is voor veel mensen makkelijker dan nu volledig over te stappen op hernieuwbare energie. Zonthermische systemen en warmtepompen kunnen daarom heel goed samenwerken met aardgas, dat zijn gas-zonneverwarmingssystemen. Ook de overstap naar hybride verwarmingssystemen wordt momenteel gepromoot.

Warmtepomp, infraroodverwarming, brandstofcellen: dit zijn de alternatieven
Schuiven naar boven